HONDA

$5,000

2007 HONDA CIVIC LX, SILVER

214,743 KMs | 2007 | Sports, Sedan

Details

$10,000

2012 HONDA CIVIC, WHITE

117,210 KMs | 2012 | Sports, Sedan

Details

$7,000

2008 HONDA ACCORD EX, SILVER

154,600 KMs | 2008 | Sports, Sedan

Details

$8,000

2008 HONDA ODYSSEY EX, WHITE

195,000 KMs | 2008 | Minivan/Van

Details

$14,000

2014 HONDA CIVIC EX, BLUE

81,100 KMs | 2014 | Sports, Sedan

Details

$7,000

2009 HONDA CIVIC, SILVER

123,000 KMs | 2009 | Sedan

Details

$13,000

2011 HONDA CR-V 4WD, GRAY

122,110 KMs | 2011 | 4WD, SUV

Details

$21,000

2015 HONDA ODYSSEY, WHITE

89,600 KMs | 2015 | Minivan/Van

Details

$10,000

2010 HONDA ACCORD LX, SILVER

46,200 KMs | 2010 | Sports, Sedan

Details